Sosyal Medya

122Kişi Şuanda Sohbet Ediyor

Hemen Sohbete Başlayın

ögretmenlerimiz

Öğretmenlik mesleği en çok tartışılan konular arasındadır. Özellikle öğretmen yetiştirmedeki istikrarsızlık öğretmenlik mesleğini tartışılır hale getirmiş ve gündemden düşürmemiştir. Bu araştırmanın amacı, Bartın il merkezindeki bütün eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gündemine dair görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Bartın okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise ulaşılabilen 554 öğretmenin görüşleridir. Araştırma bulguları sonucunda, öğretmenlerin çoğunluğu (% 46.6) bu meslekte mutsuz oldukları konusunda hemfikirdirler. Öğretmenlerin okumadığı görüşüne öğretmenlerden yarıdan fazlası (% 57.2) katılmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu (% 40.3) ders dışı eğitim-öğretim etkinlikleri için 6-10 saat arası zaman harcadıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin sadece % 8’i mevcut maaşını yeterli görmektedir. Büyük çoğunluğu oluşturan % 67.5’lik kesim maaşlarının iki katına çıkarılması gerektiğini belirtmektedir. Öğretmenlik mesleğine dair m*taforlara bakıldığında (% 43.7) bahçıvan dediği görülmektedir. Eğitim sistemimizde yapılan zorunlu eğitimin kademeli olarak 12 yıla çıkarılmasına dair belirtilen görüşlerin yarıdan fazlası (% 50.9) kararın doğru olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin branş dışı verilen eğitimin nasıl yapıldığına dair ciddi şüpheleri bulunmaktadır (% 73.4). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması boyutunda ise beklentinin büyük kısmı (% 52.3) ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitim fakültelerinde, lise öğretmenlerinin ise fen ve edebiyat fakültelerinde yetiştirilmesi yönündedir. Öğretmenlerimizin mesleklerini algılama boyutuna bakıldığında ise, büyük çoğunluğunun (% 73.0) mesleklerinden memnun olduğu görülmektedir

Yazar : KuZeYLi
25 Haz Per 00:42
200 Görüntüleme

Etiketler:


Gönder

Popüler Yorumlar