Sosyal Medya

2Kişi Şuanda Sohbet Ediyor

Hemen Sohbete Başlayın

TüRKYuRDu KaRaBaĞ

 • Ahmedov, E. (2014a). Ermenistan’ın Devlet Terör Politikası ve Azerbaycan’a Karşı Saldırganlığının Sonuçları. İstanbul: Gündoğan.
 • Ahmedov, E. (2015b). Ermenistan’ın Etnik Temizlik, Soykırım ve Saldırganlık Politikalarının Aşamaları. İstanbul: Gündoğan.
 • Ahundlu, Y. (2010). Karabağ İmdat Çığlığı (Karabağ Harayı). Ankara: Kültür Ajans.
 • Akman, A. (2005). Azerbaycan, Kadim Coğrafyanın Genç Ülkesi. İstanbul: İlke.
 • Aras, O. N. (2015). Ekonomik ve Siyasi Sonuçları Bakımından Hocalı Katliamı ve Karabağ Sorunu. İstanbul: Gündoğan.
 • Aras, O. N., Dedeyev, B., Yılmaz, R., İbayev, V., (2008). Karabağ Savaşı, Siyasi-Hukuki-Ekonomik Analiz. Bakü: Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü.
 • Aslan, Y.,(1990). Can Azerbaycan ( Karabağ’da Talan Var). Ankara: Kök.
 • Attar, A., (2005). Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Aydın M., (2001). Karabağ Maddesi. Türk Diyanet Vakfı Ansiklopedisi. (Cilt 24.)
 • Beydilli, K., (1988). 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermeniler. Ankara: TTK.
 • Çağ, G., (2008). Panislavizm’in Fikri Temelleri ve Slav Birliği Çabaları. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi.
 • Çapraz, H., (2012). XIX. Yüzyılda Rusya’nın Politikası. Belgi Dergisi. (Sayı 3).
 • Demir, İsmet, Yıldırım, Hacı Osman vd. (1992). Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgesi. Ankara: Osmanlı Devleti Başbakanlık Arşivi.
 • Demirtepe, T., (2011). Dağlık Karabağ Sorunu, Dar Alanda Büyük Oyun. Ankara: Uluslar Arası Stratejik Araştırmalar Kurumu.
 • Ekşi, R., (2010). Şanlı Tarihi, Acı Talihi Karabağ. İstanbul: Ofset.
 • İsmailov, M., (2014). İlk Çağlardan XX. Yüzyıl Başlarına Kadar Azerbaycan Tarihi. V. Kurban (Çev.) İstanbul: IQ.
 • Kemaloğlu, M., (2013). Cebrail Mercanlı Sosyal Hayatından Örnekler (Azerbaycan-Karabağ Bölgesi). Türk Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi.
 • Mehmediyev, R., (2015). Dağlık Karabağ Kaynakların Diliyle Tarih. Ankara: Berikan.
 • Memmedova, H., (2014). Hankendi’den Başlayan İşgal, Karabağ Dün Bugün ve Sabah. Bakü: Karabağ Azatlık Teşkilatı.
 • Mustafayev, N., (2015). The Impact Of Nagorno-Karabakh Confılıct On Ekonomic Cooperation In The South Caucasus. İstanbul: Gündoğan.
 • Nağı, A., Novruzbeyli, N. vd. (2014). Qarabağ Yaddaş Kitabı, Karabağ Bellek Kitabı, Garabagh: Memory Book. Bakü.
 • Neciyev, E., (2011). Azerbaycan’ın Sovyetleştirilmesi Sürecinde Karabağ Problemi. Ermeni Araştırmaları Dergisi. (Sayı 39).
 • Onk, N., (1997). Azerbaycan Karabağ Tarihi. İstanbul: Fatih Ofset Topkapı.
 • Özkul, O., (2014). Dağlık Karabağ Problemi. İstanbul: Gündoğan.
 • Özçelik, İ., (2003). Karabağ Tarihi ve Karabağ’da Ermeni Olayları, Ankara: Bilge.
 • Resulzade, M. E., (1993). Kafkasya Türkleri. Y. Akpınar, İ. Murat, S. Çağın (Haz.). İstanbul.
 • Saray, M., (1993). Azerbaycan Türkleri Tarihi. İstanbul.
 • Sarıahmetoğlu, N., (2011). Karabağ. İstanbul: IQ.
 • Sayılan, M. O., (2007). 1988-95 Arası Dağlık Karabağ Sorunu. Ankara: Yüksek Lisans Tezi.
 • Süleymanlı, E., (2006). Milletleşme Sürecinde Azerbaycan Türkler. İstanbul: Ötügen.
 • Taşkıran, C., (1995). Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi. Ankara: Genelkurmay.
 • Tohidi, S. R., (2014). Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ermeniler Tarafından Azerbaycan’ın Erivan, Zengevur ve Karabağ Eyaletlerinde Müslüman Nüfusunun Soykırımı. Yeni Türkiye.
 • Türkmen, Z., (1996). Karabağ Hanlığının Rus İdaresine Bağlanma Meselesi. (Cilt 3). Ankara: Avrasya Etütleri.
 • Yeşilot, O., (2010). Ateş Çemberinde Azerbaycan. İstanbul: Yeditepe.
 • Yıldırım, D., Özönder, M. C., (1991). Karabağ Dosyası. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Yazar : KuZeYLi
02 Eki Cuma 09:51
77 Görüntüleme

Etiketler:


Gönder

Popüler Yorumlar